AVG

Live To Dance verwerkt de volgende gegevens:

•  NAW gegevens

•  Bank gegevens (indien u gebruik maakt van automatisch incasseren)

Live To Dance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•   Om contact met u op te nemen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•   Om u te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten

•   Om diensten aan u te leveren

•   Het afhandelen van uw betaling

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten afneemt.
Bank gegevens worden uitsluitend verwerkt voor betaling via automatisch incasso.
Live To Dance gaat zorgvuldig om met uw gegevens en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens worden bewaard tot drie maanden na beëindigen lidmaatschap.
U heeft recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@livetodance.nl

Reacties gesloten