Reglement

Algemeen

  Door ondertekening van het bewijs van inschrijving, verbindt men zich aan het gestelde in dit reglement.
  Danskleding is tijdens de lessen verplicht, raadpleeg hierover de docent.
  Zonder voorafgaande toestemming van de docent wordt, buiten de leerlingen, niemand tot de les toegelaten.
  Het verdient aanbeveling de docent op de hoogte te stellen van eventuele zichtbare of onzichtbare lichamelijke zwakheden en/of gebreken. De dansschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
  Naam en/of adreswijzigingen dienen te worden gemeld bij de docent.
  Verzuim van de lessen, door bijvoorbeeld ziekte of vakantie van de leerling, ontheft de leerling niet van betaling van het lesgeld. Verzuimde lessen kunnen, in overleg met de docent, tijdens andere lesuren worden ingehaald.
  De leerling is ten alle tijden op tijd voor de les (indien anders wordt gemeld). Omkleden gebeurd vóór aanvang van de les.
  Sluiting van de dansschool valt zoveel mogelijk samen met de schoolvakanties. Deze vakanties zijn verwerkt in de lesprijs en geven geen recht op restitutie.
  Periodiek worden uitvoeringen of openbare lessen gegeven, waarbij de aanwezigheid van de leerling zeer gewenst is.
  Iedereen is gelijk en iedereen dient elkaar met respect te behandelen.

Eigen risico en aansprakelijkheid

  Live To Dance is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen.

 Inschrijving en betaling

  Bij inschrijving gaat men akkoord met het reglement/ voorwaarden.
  Bij inschrijving geldt een eenmalige betaling van € 10,-.
  Ieder lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het maandelijkse lesgeld.
  Betaling dient vooruit de maand te worden voldaan. Een contante betaling kan bij de docent in de eerste les van de maand.
  Bij een betalingsachterstand van één maand zullen administratiekosten ad € 5,- in rekening worden gebracht.
  Automatische incasso’s worden in de tweede week van elke maand geïncasseerd.
  Bij achterstand van betaling, kan de docent de toegang tot de les weigeren.
  Tarieven worden per seizoen vastgesteld en zijn inclusief btw.

 Opzegging

  Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Reacties gesloten